Tuyển dụng

ICONS là công ty chuyên thiết kế, thi công xây dựng với công nghệ tự động khép kín, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự với các vị trí như sau:

STT Vị trí tuyển dụng số lượng nơi làm việc thời hạn
01 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
02 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
03 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
04 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
05 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
06 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
07 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
08 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019
09 kỹ sư BMS, Kỹ sư điện 20 Đê La Thành,quận Đống Đa, Hà Nội 19/12/2019

 

tải xuống MẪU HỒ SƠ ỨNG TUYỂN