Nhà xưởng JINYU Việt Nam

Nhà xưởng JINYU Việt Nam

chi tiết dự án

 

Tên dự án Nhà xưởng JINYU Việt Nam
Địa điểm KCN Phước Đông - Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH JINYU (Việt Nam) TIRE
Thời gian thi công dự kiến 7 tháng
Tình trạng Đang thi công

Hình ảnh thực tế tại công trường