Nhà máy nhựa Hoàng Hà

Nhà máy nhựa Hoàng Hà

chi tiết dự án

 

Tên dự án Đầu tư mở rộng nhà máy nhựa Hoàng Hà
Địa điểm Cụm CN Ninh Hiệp - Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhựa Hoàng Hà
Thời gian thi công dự kiến 3 tháng
Tình trạng Đang thi công