Linfox ware house Bắc Ninh

Linfox ware house Bắc Ninh

chi tiết dự án

 

Tên dự án Linfox ware house Bắc Ninh
Địa điểm KCN VSIP - Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Linfox Logistic Việt Nam
Thời gian thi công 8 tháng
Hình thức Đấu thầu trọn gói
Tình trạng Đã hoàn thành