LG DISPLAY

LG DISPLAY

chi tiết dự án
Tên dự án

LG DISPLAY

Địa điểm KCN Tràng Duệ - Hải Phòng
Chủ đầu tư Tập đoàn LG Hàn Quốc
Tình trạng Đã hoàn thành