Gold Coin Feedmill Hanam

Gold Coin Feedmill Hanam

chi tiết dự án

 

Tên dự án Mở rộng Nhà máy Thức ăn chăn nuôi - Gold Coin Feedmill Hanam
Địa điểm KCN Châu Sơn - Tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Hanam
Hạng mục Mở rộng nhà xưởng và Lắp đặt thiết bị
Thời gian thi công 5 tháng
Tình trạng Đã hoàn thành