Goertek Việt Nam

Goertek Việt Nam

chi tiết dự án
Tên dự án                               :                         Nhà xưởng Goertek Việt Nam
Địa điểm : KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Chủ đầu tư  : Công ty TNHH GoerTek ViNa
Thời gian thi công   : 8 tháng
Trạng thái : Đã hoàn thành