Chứng chỉ và giải thưởng

Một trong những giá trị cốt lõi của ICONS là không ngừng đổi mới và sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Chính nỗ lực mạnh mẽ này đã giúp ICONS dành được sự công nhận và các giải thưởng uy tín, chứng nhận.

ICONS đã chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Sản phẩm thép của ICONS cũng đã đạt chứng nhận EC (European Conformity) chứng tỏ năng lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường châu Âu.

 

 

Chứng chỉ và giải thưởng

Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận và giải thưởng