Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021

Jan 29, 2021

Tết nguyên đán cận kề, cùng ICONS cập nhật dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire có gì mới nhé

 


Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021


Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021


Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 29/01/2021