Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

Jan 21, 2021

Bắt đầu bước sang năm 2021, đây cũng là khoảng thời gian tiến độ công trình được đẩy lên cao nhất để chuyển bị cho tết nguyên đán. Hãy cùng Icons điểm qua xem dự án Nhà máy sản xuất lốp Jinyu Tire đã hoàn thành đến đâu nhé!

 


Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021


Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021


Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021

 

Cập nhật tiến độ công trình Jinyu tính đến ngày 21/01/2021